فیلم چاپ برچسب اموال

فیلم چاپ برچسب اموال

فیلم چاپ برچسب اموال ، این دستگاه در نوع خودش عالی هستش و سرعت به شدت بالای داره و تک رنگ هستش و بیشترین مصرف در خصوص کالاهای ارگان های دولتی قابل اجرا هستش و خصوصیات دیگر این دستگاه نوع شماره گذاری هستش که به صورت اتوماتیک خود دستگاه به ترتیب این شماره ها انجام میده و قیمتی مناسب نسبت به سایر کارها داره

 

.