چاپ روی فلز

چاپ روی فلز چاپ روی فلز با استفاده از چاپ مستقیم فلت بد برروی فلز انجام می گیرد.در این نوع چاپ ... ادامه مطلب